Ďalší prístroj od spoločnosti Kontax. Štandardná konštrukcia, perfektné mechanické spracovanie. Funguje aj na teplo ruky.

 

 

 

 

Prístroj pracujúci na mojej dlani. Teplota v miestnosti 27,8 ºC. Teplotný rozdiel je teda asi 9 ºC.

 

Otvorená krabička, v ktorej je prístroj dodávaný:

 

Ten istý prístroj pracujúci na vlažnom sieťovom úložisku. Teplota diskov vo vnútri dátového úložiska je 49 ºC.

 

Prístroj pod ochrannou kupolou: