Ďalší prístroj od spoločnosti Kontax. Perfektné mechanické spracovanie. Funguje aj na teplo ruky.

Prístroj pracujúci na mojej dlani. Teplota v miestnosti 19,7 ºC.

 

Na šálke kávy:

 

Ten istý prístroj pracujúci na vlažnom sieťovom úložisku. Teplota diskov vo vnútri dátového úložiska je 34 ºC.