Táto kalkulačka počíta rozmery motora, ktoré boli empiricky zistené a optimalizované. Rozmery sú počítané z vnútorného rozmeru valca. Na pohyblivom obrázku je zrejmý princíp činnosti Stirlingovho motora.

 

 

 

 

Priemer valca:   mm

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

Ľubo Hrnčár 23.I.2015