Dňa 1. 9. 2012 sa konali Jesenné skúšky stavačov Klubu chovateľov maďarských stavačov – ako I. ročník Memoriálu Štefana Hrnčára. Skúšky boli otvorené aj pre iné plemená a na najlepších okrem hodnotných cien čakal aj titul práce CACT. Kde inde sa tento memoriál mohol konať ako v revíri PZ Agačáreň Veča, v ktorom Štefan Hrnčár odchoval množstvo maďarských drôtosrstých stavačov, kde celý svoj život odovzdával mladším kynológom svoje skúsenosti, kde pre klub chovateľov organizoval veľa ročníkov jarných skúšok vlôh a v neposlednej rade, kde celý svoj aktívny poľovnícky život aj poľoval.

       Členovia PZ Agačáreň toto považovali za samozrejmosť a urobili všetko preto, aby I. ročník Memoriálu bol dôstojným začiatkom uctenia si pamiatky a celoživotnej práce pána Štefana Hrnčára.

       Memoriál mal medzinárodnú účasť – zúčastnili sa ho kynológovia so  svojimi zverencami okrem Slovenska aj z Česka a Nemecka. Po privítaní, ktoré za PZ vykonal Štefan Hrnčár ml. a JUDr. Silvester Ižman sa do svojej práce pustili rozhodcovia. Hlavným rozhodcom bol pán František Varga – predseda klubu, ktorý predstavil ďalších rozhodcov – boli to  JUDr. Ižman Silvester, Rácz Ján, Ing. Konečný Marián, Mešťánek František, Kováč Jozef a Nagy Ľudovít. Celkový počet prihlásených psov bol 15 a boli rozlosovaní do troch skupín. Každú skupinu mali v revíri na starosti organizátori z radov domácich poľovníkov. Postarané bolo pre všetkých, aj pre početnú "koronu" výborným občerstvovacím bufetom, keď okrem stabilnej pozície bolo zabezpečené aj výjazdové občerstvovacie vozidlo k jednotlivým skupinám priamo do revíru.

       Pred odchodom do revíru sa všetci účastníci zastavili na miestnom cintoríne, kde si položením kytíc ma mieste posledného odpočinku uctili pamiatku pána Štefan Hrnčára.

        Skúšky jednotlivých disciplín sa konali v určených častiach revíru a vodiči so svojimi zverencami mali možnosť ukázať, ako sa spolu pripravovali a čo dokážu. Jednému sa darilo viac inému menej, ale taká je už súťaž. Niekto vyhrá, niekto nie a niekto zo súťaže aj vypadne.

       Celkové hodnotenie po pracovnom dni spracovali rozhodcovia a dospeli k nasledovným výsledkom. Z celkového počtu prihlásených súťažiacich vypadlo v jednotlivých disciplínach 6 psov. Z ostatných deviatich sú nasledovní traja najlepší:

       Celkovým víťazom I. ročníka Memoriálu Štefana Hrnčára sa stala AJSA Ranch Kolozsi, suka MKS, ktorú viedol vodič  Johan Fisher z Nemecka.

       Na druhom mieste sa umiestnila Zavoztető ZSAZSA, suka MDS, ktorú viedol vodič   MVDr. Andrej Zechmeister – Slovensko. Táto sučka získala zároveň aj pohár PZ Agačáreň Veča ako najlepší maďarský drôtosrstý stavač. Drôtosrsté maď. stavače boli totiž "srdcovkou" pána Štefana Hrnčára  a zhodou náhod majiteľom "Žaži" bol práve Š. Hrnčár, ktorý už v jej začiatkoch cítil čo všetko v nej je. Po jeho úmrtí jej bolo treba nájsť vhodné miesto a dobrého človeka k nej. Pozostalí sa rozhodli pre MVDr. Andreja Zechmeistra, skúseného kynológa a jeho veľmi dobrého priateľa. Že to bola správna voľba dokázala svojimi výsledkami na skúškach... Náhoda, či osud pripraví v živote mnoho zaujímavého. Snáď to je aj v tomto prípade, kedy I. ročník Memoriálu vyhrala práve táto sučka...

       Na treťom mieste skončil nakoniec CID Mervov dvor, pes NKS, ktorého viedol vodič Oliver Ferencei -  Slovensko.

       Pri záverečnom posedení všetkých účastníkov boli zaujímavé slová jedného z aktérov, keď povedal: "Páni, keď sa na nás Pištabáči pozerá z poľovníckeho nebíčka má nás za čo pochváliť!" – toto boli slová, ktoré potešili aj všetkých organizátorov.

Privítanie

Nástup

Losovanie štartovných čísiel

Dohľadanie pernatej zveri

Dohľadanie srstnatej zveri

Vlečka pernatej zveri

Spoločná poľovačka

Pomocní organizátori z PZ

Cena - titul CACT - odovzdáva hlavný rozhodca Fr. Varga MVDr. Andrejovi Zechmeisterovi

PZ prevzalo od klubu plaketu za spoluprácu

Víťaz skupiny MDS - najlepší drôtosrstý maďarský stavač. Je to iba náhoda, kam sa pozerá Žaža?

Štefan Hrnčár ml., 6.IX.2012