Šachový program, ktorý bude fungovať podľa dolu uvedených pravidiel, chcem publikovať na počesť anglického matematika Alana Turinga, ktorý definoval tieto pravidlá. Bohužiaľ v tej dobe neexistoval počítač, na ktorom by svoj program zrealizoval.

turing

 

Ako tento "stroj" fungoval ?

Každá figúra dostala hodnotu: pešiak=1 veža=5 jazdec=3 strelec=3.5 dáma=10 kráľ=1000. Preverili sa všetky ťahy bieleho a protiťahy čierneho. Ak mohol biely previesť útočný ťah, potom sa preverili všetky útočné ťahy protivníka, všetky po nich nasledujúce útočné ťahy bieleho atď., až bola pozícia mŕtva, teda až kým nebol možný žiadny útočný ťah alebo mat. V takto vzniknutých pozíciách sa prepočítali hodnoty figúr a zvolil sa ťah, ktorým sa dalo najviac získať, resp. najmenej stratiť. Pod pojmom útočný ťah sa rozumie ťah, v ktorom je možné vziať nejaký kameň.

Pretože sa ale opakovali rovnaké vypočítané hodnoty (hlavne pri zahájení), Turing zaviedol nasledovné kritériá pre vyhodnotenie pozície:

Pre dámu, vežu, jazdca a strelca sa vypočítala pohyblivosť. Tá sa skladala z odmocniny legálnych ťahov danej figúry plus 1,0 pre každú možnosť útoku. (Odmocniny sa zaokrúhľovali na jedno desatinné miesto.) Pre vežu, jazdca a strelca tu bol navyše bonus 1,0, keď boli jedenkrát a 1,5 keď boli viackrát bránené. U kráľa bol k pohyblivosti (odmocnina počtu legálnych ťahov) pripočítaný bonus 1,0 ak bola možná rošáda, 2,0 ak ju bolo možné previesť v nasledujúcom ťahu, a 3,0 ak už bola rošáda prevedená. Pešiaci dostali 0,2 bodu za každé pole, na ktoré postúpili a 0,3 bodu, ak boli bránení nejakou figúrou (nie pešiakom). Pre každý ťah dávajúci šach sa pripočítalo 0,5 bodu a pre každé priame ohrozenie matom 0,3 bodu.

Rozrobený program:

turing1