Tento program je FREEWARE.

     Ďalší šachový program, tentoraz už na 64 políčkach. Ovládanie programu je jednoduché systémom drag&drop. Program nehrá extra silno, na rozdiel od nás ľudí ale neurobí hrubú chybu. Samozrejme na plánovitú hru priemerného aktívneho šachistu zďaleka nestačí. Pri základnom nastavení počíta do hĺbky štyroch polťahov z východiskovej pozície. Program nemá zatiaľ implementovanú knižnicu zahájení, hash tabuľky ani nijaké iné programátorské zveriny. Pri stavaní si vlastnej pozície, ak chceme postaviť figúru bielej farby, prevádzame to spôsobom drag&drop pri stlačenom ľavom tlačítku myši, pri stavaní čiernej figúry použijeme pravé tlačítko myši. Silu tohoto programu odhadujem asi na 1600 ELO bodov pri základnom nastavení 4 polťahov. Pri nastavení 6 polťahov je ELO asi 1700. Veľkosť polťahov nie je možné ďalej zvyšovať vzhľadom na obmedzenia použitého programovacieho jazyka (Visual Basic 5.0) a tiež aj kôli extrémne dlhým časovým odozvám.

Rád uvítam tak isto, ako aj v prípade programu MicroChess, každú pripomienku na vylepšenie tohoto programu.

Ľubo Hrnčár

lubochess2

     Šachový program, ktorý bude fungovať podľa dolu uvedených pravidiel, chcem publikovať na počesť anglického matematika Alana Turinga, ktorý definoval tieto pravidlá. Bohužiaľ v tej dobe neexistoval počítač, na ktorom by svoj program zrealizoval.

turing

Ako tento "stroj" fungoval ?

Každá figúra dostala hodnotu: pešiak=1 veža=5 jazdec=3 strelec=3.5 dáma=10 kráľ=1000. Preverili sa všetky ťahy bieleho a protiťahy čierneho. Ak mohol biely previesť útočný ťah, potom sa preverili všetky útočné ťahy protivníka, všetky po nich nasledujúce útočné ťahy bieleho atď., až bola pozícia mŕtva, teda až kým nebol možný žiadny útočný ťah alebo mat. V takto vzniknutých pozíciách sa prepočítali hodnoty figúr a zvolil sa ťah, ktorým sa dalo najviac získať, resp. najmenej stratiť. Pod pojmom útočný ťah sa rozumie ťah, v ktorom je možné vziať nejaký kameň.

Pretože sa ale opakovali rovnaké vypočítané hodnoty (hlavne pri zahájení), Turing zaviedol nasledovné kritériá pre vyhodnotenie pozície:

Pre dámu, vežu, jazdca a strelca sa vypočítala pohyblivosť. Tá sa skladala z odmocniny legálnych ťahov danej figúry plus 1,0 pre každú možnosť útoku. (Odmocniny sa zaokrúhľovali na jedno desatinné miesto.) Pre vežu, jazdca a strelca tu bol navyše bonus 1,0, keď boli jedenkrát a 1,5 keď boli viackrát bránené. U kráľa bol k pohyblivosti (odmocnina počtu legálnych ťahov) pripočítaný bonus 1,0 ak bola možná rošáda, 2,0 ak ju bolo možné previesť v nasledujúcom ťahu, a 3,0 ak už bola rošáda prevedená. Pešiaci dostali 0,2 bodu za každé pole, na ktoré postúpili a 0,3 bodu, ak boli bránení nejakou figúrou (nie pešiakom). Pre každý ťah dávajúci šach sa pripočítalo 0,5 bodu a pre každé priame ohrozenie matom 0,3 bodu.

Rozrobený program:

turing1

Tento program je FREEWARE.

     Chcel by som predstaviť druhú verziu môjho programu, ktorého prvá verzia bola uverejnená v časopise FreeSoft 2/2002 v rubrike Sk-made. Jedná sa o zjednodušenú variantu šachového programu. Mohli by ho uvítať najmä záujemci o výuku šachu, ktorým sa zatiaľ zdajú šachy na šachovnici 8x8 políčok príliš zložité, alebo aktívni šachisti, ktorí túto možnosť môžu využiť ako príjemné odreagovanie sa od normálneho šachu. Hrá sa na šachovnici 5x6 políčok a proti klasickému šachu sú tu iba dve obmedzenia: pešiak z prvej rady môže postúpiť zo základného postavenia iba o jedno políčko (nie je teda možný dvojkrok zo základnej rady) a nie je možné žiadnou zo strán previesť rošádu.

     Ovládanie programu je jednoduché systémom drag&drop. Program hrá pomerne silno už aj pri základnom nastavení, kedy pozície počíta do hĺbky štyroch polťahov. Pri stavaní si vlastnej pozície sa postupuje rovnako. Ak chceme postaviť figúru bielej farby, prevádzame to pri stlačenom ľavom tlačítku myši, pri stavaní čiernej figúry použijeme pravé tlačítko myši. Začínať hru je možné pri štyroch rôznych úvodných postaveniach figúr.

     Na základe odozvy od čitateľov FreeSoft-u, som doplnil možnosť vracania ťahov, možnosť výberu menších alebo väčších figúr a rozpoznávanie remízy po trojnásobnom zopakovaní pozície.

     Rád uvítam každú pripomienku na vylepšenie tohoto programu.

 Ľubo Hrnčár