Model Mercurio talianskeho konštruktéra Adriana Castellaniho z roku 1943 ma zaujal svojou dĺžkou. Je dlhší ako širší :-) Rozpätie krídiel je 1000 mm. Model je poháňaný malým dieselom MP-Jet Classic 0,6 cm3. Neokukaný a široko ďaleko jediný model v "historickej brandži".

mercurio