indikator     Ak sa nám v šuplíku povaľuje nejaký nevyužitý indikátor, môžeme ho využiť pre amatérsku nabíjačku článkov Li-Pol, alebo Li-Ion. Princípom indikácie je zobraziť nejakým spôsobom zmenu napätia na nabíjanom článku a prispôsobiť ho indikátoru, ktorý máme práve k dispozícii.

        V článku, kde popisujem moje Jednoduché nabíjačky Li-Ion a Li-Pol, boli použité indikátory kúpené v Baumaxe. Boli súčasťou krabičky, ktorá slúžila na testovanie tužkových batérií. Pre našu nabíjačku ale môžeme použiť akýkoľvek indikátor - napríklad indikátor úrovne signálu zo starého magnetofónu.

       Pre samotnú indikáciu som využil vlastnosť použitého napájacieho transformátora. Jedná sa o vlastnosť, ktorú síce nikto nechce, ale my ju využijeme. Volá sa vnútorný odpor zdroja. Sieťový transformátor nie je ideálny zdroj napätia a preto je viac alebo menej "mäkký" z pohľadu jeho vnútorného odporu. Ako sa správa napätie po usmernení na diódovom mostíku a filtrovaní elektrolytickým kondenzátorom? Myslím tým samozrejme pri zaťažení, kedy sa nabíja nejaký článok. V okamihu pripojenia vybitého článku poklesne napätie medzi bodmi A a B. Pokles bude tým väčší, čím "mäkší" je náš použitý transformátor. Napätie sa potom pomaly zvyšuje, až kým sa nabíjaný článok úplne nenabije a potom už zo zdroja neodoberá žiadny prúd,

 

Schéma zapojenia:

indikator schema

 

Zapojenie priamo v nabíjačke:

indikator

 

     Nastavenie indikátora je veľmi jednoduché. Predtým, ako celú indikáciu nastavíme, nahradíme odpor do báze tranzistora 68k trimrom M68. Spojíme výstupné svorky nabíjačky nakrátko. Bez obáv, zariadenie je skratuvzdorné. Tým nasimulujeme pripojenie vybitého článku. Trimrom M47 nastavíme na indikátore nulovú hodnotu. Potom výstupné svorky nabíjačky rozpojíme - simulujeme nabitý článok. Trimrom do báze tranzistora M68 nastavíme maximálnu hodnotu na indikátore. Po tomto nastavení zmeriame nastavenú hodnotu bázového trimra a nahradíme ho pevným odporom. Typ použitého tranzistora nie je kritický, môžeme použiť prakticky ľubovolný NPN tranzistor.