"Slečinka" La Demoiselle letela prakticky na prvý krát vo večianskej hale. Stačilo iba baterku posunúť trochu dopredu kôli ťažisku. Stavbu takéhoto modelu je možné zo stavebnice firmy SIG pokojne zvládnuť asi za týždeň. Vyznačuje sa krásnym pomalým letom. Lazy Bee je oproti nej stíhačka :-) Pohon zabezpečuje CD ROM motor previnutý z notebookovej mechaniky. CD ROM motory sú ideálne pre pohon podobných indoor modelov. Sú zadarmo a prispievajú aj ku dokonalej realistike letu.

 

demoiselle