Pôvodný archív, založený na technológii Flash a ktorý tu bol umiestnený, už nie je dostupný. Podpora prvkov v Adobe Flash skončí vo webových prehliadačoch definitívne v januári 2021.

 

 

Ak chcete používať nový archív, ktorý je založený na technológii html5, zaregistrujte sa tu:

 

https://norbulinka.eu/