img 01     Toto zapojenie sem umiestňujem na podnet návštevníkov You Tube, ktorí si pozreli video tohoto jednoduchého, ale užitočného zariadenia. Pôvodne bolo zverejnené iba na stránkach SAM 122, ktoré sú prístupné iba registrovaným užívateľom.

      Už mnohokrát sa mi stalo, že som potreboval pri zabudovaní serv do modelu s nimi hýbať. Vyskúšať nielen ich správnu funkciu, ale hlavne vyskúšať pohyb pohyblivých ovládacích častí. Podľa zákona schválnosti som nemal práve voľný prijímač, ktorý sa mi nechcelo vyberať z už hotového modelu, alebo vysielač bol práve ako na potvoru vybitý. Zo šuplíkových zásob, teda prakticky zadarmo, som si ho teda vyrobil. Jedná sa o z pohľadu napájania nezávislý prístroj, ktorý je stále poruke a ktorý má napájanie už zabudované v sebe. Stačí iba pripojiť servo a prístroj zapnúť.

     Jedná sa prakticky o katalógové zapojenie časovača 555. Je to univerzálny obvod, ktorý vyrába mnoho výrobcov a ktorý sa dá použiť na mnoho iných užitočných zapojení. Celé zapojenie nie je kritické na súčiastky, jeho presnosť nastavíme pri jeho oživovaní. Samotný obvod vyrába pulzy, ktorých šírku je možné nastaviť potenciometrom 10k/N. To "N" znamená, že jeho priebeh je lineárny. Poloha bežca teda bude zodpovedať polohe páčky serva. V strednej polohe potenciometra bude v strede a podľa toho, ako budeme hýbať jeho bežcom, bude sa pohybovať aj páčka serva. Impulzy, ktoré časovač 555 vyrába, invertuje tranzistor BC547. Ak nemáme práve tento typ, je možné použiť akýkoľvek iný kremíkový tranzistor typu NPN. Tento tranzistor nepotrebuje žiadny chladič. Žiadnu súčiastku sevotestéru nie je potrebné chladiť. V obvode je použitá aj dióda KA261. Platí znova, že ak nemáme práve tento istý typ, je možné použit akúkoľvek inú kremíkovú spínaciu diódu. Konektor, do ktorého pripájam servo, je vymontovaný zo starej CD-ROM mechaniky. Napájacie články zasa zo starej baterky notebooku. Použil som dva kusy spojené paralelne. Predpokladám, že v tomto zapojení ich bude potrebné nabíjať možno tak raz za rok :-) Ak nemáme voľné články Li-Ion, alebo Li-Pol, môžeme pokojne použiť štvorčlánok NiMh alebo NiCd.

     V prípade, že v zapojení neurobíme žiadnu chybu, bude servotestér fungovať na prvé zapojenie. Oživujeme ho s pripojeným servom. Potenciometer 10k nastavíme do jeho mechanického stredu. Páčku serva nastavíme odporovým trimrom 3k3 presne do jeho mechanického stredu. To je celé oživovanie zapojenia.

     Celý obvod má v pokoji odber asi 40 mA. Pri pohybovaní bežcom potenciometra dosahuje odber špičkovo asi 600 mA. Tieto prúdové špicky "kryje" filtračný kondenzátor 2G. V prípade, že testované servo je už zabudované v modeli a ovládanie pohyblivých častí dosahuje aj nejaký mechanický odpor, bude odber vyšší, asi 1 A. Čím väčší je mechanický odpor, tým väčší bude prúdový odber serva.

     V zapojení je použitá aj LED-dióda. Plní iba indikačnú funkciu, aby sme prístroj nezabudli vypnúť po jeho použití.

Schéma zapojenia:

schema

Plošné spoje sú zhotovené amatérsky. Môžu vyzerať napríklad takto:

img 03

Pohľady zo strany súčiastok:

img 01

img 02

img 04