pbchargerOlovený 6 článkový akumulátor má veľmi tvrdú charakteristiku. Jeho napätie sa dlho drží na nominálnych 12V. Po vyčerpaní svojej kapacity jeho napätie rýchlo klesá.

     Kritických je 10,8V, čomu zodpovedá napätie 1,8V na článok. Prekročením tohoto napätia pod 1,8V na článok už má za následok nevratný chemický proces, podstatnú stratu kapacity a zväčšenie vnútorného odporu akumulátora.

     Cieľom zapojenia bolo zostrojiť spoľahlivú, skratuvzdornú nabíjačku s automatickým vypínaním, ktorú je možné kľudne nechať pripojenú na akumulátore aj trvale. Pretože nabíjací prúd bol zvolený 0,6A, môžeme nabíjačku napájať adaptérom, ktorý sa určite nájde nevyužitý v každej domácnosti. Pri predpokladanej kapacite akumulátora 45Ah, táto nabíjačka nabije akumulátor asi za 70 hodín. Že to trvá dlhšie, vôbec nevadí, lebo ako už bolo spomenuté, nabíjačka môže byť ku akumulátoru pripojená aj trvale.

       Zapojenie je veľmi jednoduché a preto aj veľmi spoľahlivé. Výkonový tranzistor musí byť umiestnený na vhodnom chladiči. Obvod MH3ST2 je Schmidtov klopný obvod, ktorý ukončuje nabíjací proces, keď napätie akumulátora dosiahne 14,4V. Tento obvod už má v sebe zavedenú hysteréziu, takže nedôjde ku javu, že nabíjačka bude neustále spínať nabíjanie. Obvod je napájaný stabilizovaným napätím, ktoré vytvára Zenerova dióda 5V1. O veľkosti nabíjacieho prúdu rozhoduje odpor 1 Ohm. Napätie na ňom je snímané a pri jeho prekročení cez 0,6V dôjde ku zatváraniu KD366. Ak potrebujeme nabíjať väčším prúdom, potom pre veľkosť snímacieho odporu platí R=0,6/I kde I je nabíjací prúd.

       Aby zapojenie správne fungovalo, je potrebné ho nastaviť. Odporový trimer nastavíme tak, aby sa nabíjanie vypínalo práve pri 14,4V. Presnosť nastavenia stačí +-0,2V, takže úplne stačí "baumaxový" multimeter.

Schéma zapojenia:

pbcharger