Zmyslom tohoto dokumentu je pomôcť pri výbere vhodnej vrtule pre spaľovací motor. Voľba malej vrtule alebo malého stúpania a naopak spôsobí to, že motor nedosiahne otáčky, pri ktorých dosahuje maximálny výkon.

     Všeobecne platí, že veľké a ťažké modely používajú vrtule s väčším priemerom a menším stúpaním a malé, ľahké a rýchle modely používajú vrtule menších priemerov s väčším stúpaním. Zdrojom všetkých uvedených informácií boli praktické skúsenosti užívateľov Internetu.

Odporúčané rozmery vrtúľ:

Rozmery sú najčastejšie udávané v palcoch (1 palec=25,4 mm), priemer je meraný od špičky ku špičke. Stúpanie udáva, o akú vzdialenosť by sa posunula vrtuľa za jednu svoju otáčku.

Príklad označenia : 12x6 znamená priemer 12 palcov, stúpanie 6 palcov

Skutočné otáčky vrtule sú samozrejme obmedzené výkonom motora - špičky vrtule by nemali prekročiť obvodovú rýchlosť 180-200 m/s.

Veľké stúpanie umožňuje dosiahnuť vyššiu rýchlosť, ale zhoršuje sa manévrovacia schopnosť modelu. U modelov sa obvykle volí stúpanie kompromisom na úrovni 65-70% priemeru vrtule. Každá vrtuľa má premenlivé stúpanie v závislosti na vzdialenosti od stredu vrtule – je to z dôvodu optimalizácie jej účinnosti. Udávané stúpanie vrtule je merané v 75% polomeru vrtule.

Výkon vrtule je súčin krútiaceho momentu a otáčok. Ak otáčky motora presiahnu optimálnu hodnotu, motor nedáva maximálny  výkon, lebo spaľovanie palivovej zmesi vo vysokých otáčkach nie je také účinné. Preto výkonové krivky majú vo vyšších otáčkach ako optimálnych stagnujúcu alebo klesajúcu tendenciu. Optimálne zvolená vrtuľa dovolí motoru pracovať v otáčkach s maximálnym výkonom.

Spotrebovaný výkon na vrtuli rastie s treťou mocninou otáčok, teda napríklad zdvojnásobenie otáčok vrtule vyžaduje osemnásobný nárast výkonu.

Pri prechode na trojlisté vrtule je potrebné  zmenšiť priemer vrtule o 1 palec a zväčšiť stúpanie o 1 palec oproti dvojlistej vrtuli.

Výpočet vhodnej vrtule :

Vychádza sa z predpokladu, že najvyššia účinnosť u modelárskych vrtúľ je dosahovaná pri obvodovej rýchlosti okolo 180 m/s.

priemer v mm= 3 500 000/ otáčky

napr. pre 6,5 cm3 motor s otáčkami 12000/min je vhodný priemer 291 mm, čo je asi 11 palcov = 280 mm (zaokrúhlené nadol)

 Maximálne otáčky vrtule :

U nylonových vrtúľ je z pevnostných dôvodov odporúčané neprekračovať hodnotu otáčok vypočítaných týmto empirickým vzorcom :

max.otáčky =160 000/ priemer v palcoch .......... napr. pre vrtuľu 10" je to 160 000/10=16 000 ot/min

Odporúčané vrtule všeobecne :

2-taktné motory :
objem 0,8 cm3 (.049 - .051) = 5.5x4, 5.5x4.5, 6x3, 6x3.5, 6x4
objem 1,5 cm3 (.09 - .10) = 7x3, 7x4, 7x5,7x6
objem 2,5 cm3 (.15) = 7x6, 8x3, 8x4, 8x5, 8x6, 8x7
objem 3,5 - 4 cm3 (.20 - .25) = 8x6, 8x7, 9x4, 9x5
objem 4,5-5,7 cm3 (.29 - .35) = 9x6, 9x7, 9x8, 9.5x6, 10x4, 10x5, 10x6
objem 6,5 cm3 (.40) = 9.5x6, 10x4, 10x5, 10x6, 10x7, 10x8, 10x9
objem 7,5-8,5 cm3 (.45 - .50) = 10x7, 10x8, 11x4, 11x5, 11x6, 11x7, 11x7.5
objem 10 cm3 (.60) = 11x5, 11x6, 11x7, 11x7.5, 11x8, 11x9, 11x10
objem 11,5 -13 cm3 (.71 - .80) = 12x6, 12x8, 13x6, 13x8, 13x10, 14x8
objem 15 cm3 (.90) = 13x6, 13x8, 13x10, 14x6, 14x8
objem 18 cm3 (1.08) = 14x8, 15x8, 16x6
objem 20 cm3 (1.20) = 14x8, 15x8, 16x6
objem 25 cm3 (1.5) = 16x8, 16x10, 18x6, 18x8
objem 30 cm3 (1.8) = 18x8, 18x10, 20x6, 20x8
objem 35 cm3 (2.1) = 20x8, 20x10
objem 45-58 cm3 (2.7 - 3.5) = 22x8, 22x10, 22x12, 24x8, 24x10, 24x12

4-taktné motory :
objem 3,5-4 cm3 (.20 - .25) = 9x4, 9x5, 9x6, 9x7
objem 6,5 cm3 (.40) = 11x6, 12x6
objem 10 cm3 (.60) = 11x8, 11x9, 12x6, 13x6
objem 15 cm3 (.90) = 12x8, 13x8, 14x6
objem 35 cm3 (2.10) = 14x8, 15x8, 15x10, 16x8

Odporúčané vrtule podľa typu motora:

Označenie motora Rozmer dvojlistej vrtule Rozmer trojlistej vrtule
OS MAX – LA 2 takt
10 LA 7x4, 7x5
15 LA 7x5, 7x6, 8x4, 8x5
25 LA 9x5, 9x6, 10x5
40 LA 10x6.5, 10.5x5, 10x6, 11x5, 11x6
46 LA 11x6, 11x7
65 LA 12x7, 12x8, 13x6, 13x7, 13x8
OS MAX – FX 2 takt
25 FX 9x5, 9x6, 10x6
40 FX 10x6, 10.5x6-8, 11x6-8
61 FX 11x8-10, 12x7-11, 12.5x6-7
91 FX 13x8-9
160 FX Acrobatic: 15x12-14, 16x10-14, 16.5x10-13
Sport: 17x10-13, 18x10-12
OS MAX - FS 4 takt
FS-30S 9x6-7, 10x4, 10x6
FS-40S 10x7.5, 11x6, 12x5-6
FS-52S 10x9-10, 10.5x8-9, 11x7-8
FS-70II 11x8-9, 12x7-8, 12.5x6
FS-91S II 13.5x8, 14x7, 15x6, 16x6
FS-120S-E 13x11-12, 14x10-11
FS-120S III 14x9-11, 15x8-10, 16x6, 17x6, 18x6
ASP 2 takt
061A 5.7x3
09A 7x3, 7x4
12A 7x4
15A 8x4, 8x5
25A 9x5, 9x6
S32A 9x6, 9x7, 10x5, 11x4, 11x5
S40A 10x6, 10.5x6, 11x5, 11x6
S46A 11x5, 11x6,x12,5x6
S61A 12x6, 12x8, 12x9, 13x5
75A 12x6, 12x9, 12x10, 14x6, 15x4
S91 13 x 6, 13x10, 16x8, 17x6
120AR 15 x 8
ASP 4 takt
FS-30AR 10x6, 10.5x6
FS-52AR 11x7, 10x9, 12x6
FS-65AR 12x6, 11x9, 13x6
FS-80AR 12x8, 12x7, 12x 8, 14x 6
FS-91AR 13x8, 12x10, 12x11, 15x6
FS-120AR 15x8, 13x11, 16x6, 16x8
FT-160AR 16x8, 18x6
FS-400AR 18x8, 20x6, 20x7, 20x8
ROTO benzín
ROTO 25V 18x10 až 20x10
ROTO 35V 18x10, 19x10 ,20x10
ROTO 50V2 20x8 ,20x10 ,21x8 ,21x10
ROTO 70V2 24x10 až 26x10
MVVS
2.0 GFS - RC 7x4, 8x3, 8x4
2,5 GFS/R - RC 7x4, 8x4, 9x3, 9x4
3,5 GFS/R - RC 9x5, 9x6, 10x5
4,6 GFS/R - RC 10x5, 10x6
6,5 GFS/R - RC 9x6, 10x6, 11x5, 11x6
7,5 GFS/R - RC 10x8, 11x6, 11x7
8 GFS/R- RC 13x6, 14x6, 14x4
10 GFS/R - RC 13x7, 13x9, 14x6, 14x7
12,7 GFS/R - RC 13x7, 13x9, 14x7
15 GFS/R - RC 14x7, 15x9, 15x10
26 GFS/RC 16x10, 16x12, 17x11, 18x10
35 GFS/RC 18x8, 18x10, 20x8, 20x10
26 IFS/RC benzín 16x10, 16x12, 18x8
35 IFS/RC benzín 18x8, 18x10, 20x8, 20x10, 21x10
45 IRS/MG benzín 24x10 22x10
58 IRS benzín 22x10, 22x12, 24x12, 25x10, 26x10 24x10
116 IRS BOXER benzín 30x10 28x10
ZDZ benzín jednovalec
ZDZ 40 18/12, 20/10, 20/12, 22/8, 22/10 18/10, 20/8
ZDZ 50 20/12, 22/10, 22/12, 23x8 18/10, 18/12, 20/10, 19x11
ZDZ 60 22/12, 24/8, 24/10 20/10, 20/12, 21/10
ZDZ 80 24/10, 24/12, 26/10 22/12, 23/12, 24/10
ZDZ benzín dvojvalec
ZDZ 80 24/10, 24/12, 26/10 22/12, 23/12, 24/10
ZDZ 100 24/12, 26/10, 26/12, 27/10 23/12, 24/10, 24/12
ZDZ 120 28/10, 28/12, 29/10, 30/10 26/10, 26/12
ZDZ 160 30/12, 32/10, 34/8 27.5/13, 28/12, 29/12, 30/10
ZDZ 210 33/12, 34/12, 36/10 31/12, 32/12
Saito 4 takt
Saito 30 9x7, 10x6
Saito 40a 10x7, 11x6
Saito 50 11x8, 12x6
Saito 56 11x8, 12x6
Saito 65 13x6, 13x8
Saito 72 12x8, 13x6, 13x8
Saito 80 12x9, 13x6, 13x8
Saito 82a 13x8, 14x6, 14x8
Saito 91 13x9, 14x6 14x7, 14x8
Saito 100 14x8, 15x6
Saito 120 14x10,15x8
Saito 150 16x8, 17x8N
Saito 180 16x10, 17x8N, 17x8, 17x10N, 18x8
Saito 220 18x8, 19x8, 20x8