nightlights       Základ zapojenia tvorí multivibrátor, kmitajúci na frekvencii asi 1kHz, ktorý vytvára signál obdĺžnikového tvaru a spína tranzistor KF506.

      Ledky sú teda napájané impulzami, čo v konečnom dôsledku znižuje efektívnu hodnotu odoberaného prúdu zo zdroja napätia. Ledky je možné zapájať paralelne. Zapojenie s dvomi ledkami má odber iba 30 mA pri vysokej svietivosti. S každou pridanou ledkou odber vzrastie iba asi o 15 mA. Hodnoty súčiastok nie sú nijako kritické, zapojenie funguje s tým, čo sa dá nájsť v šuplíku každého rádioamatéra.

        Oproti jednoduchému zapojeniu diód na zdroj napájacieho napätia cez predradný odpor potrebujeme na rozsvietenie lediek v tomto prípade iba polovicu energie, ak uvažujeme, že multivibrátor generuje signál so striedou 1:1

       Celé zapojenie je napájané z voľného nezapojeného kanála na prijímači. Prvý krát bolo s úspechom odskúšané na modeli Lazy Bee. Je veľmi zaujímavé vidieť pomaly sa pohybujúce svetlá pomerne slušnej intenzity v úplnej tme, vyzerá to ako UFO :-)

Schéma zapojenia:

nightlights

Created by Mephisto, November 2008