picture1       Nové akupack-y som kedysi formoval tak, že som ich pripojil cez predradný odpor ku externému zdroju a nastavil na ňom také napätie, aby akumulátormi tiekol prúd rovnajúci sa číselnej hodnote kapacity akumulátorov podelený desiatimi. Potom stačilo počkať 12 až 14 hodín.

       Na tejto metóde mi vadilo to, že nastavený prúd postupne klesal, v závislosti od toho, ako postupne rástlo napätie formovaného akupacku. Z nastavenej hodnoty napríklad 200 mA večer, to bolo 80 mA ráno. Tým sa určenie doby potrebnej na správne naformovanie akupacku riadne komplikuje, lebo pokles nie je lineárny.

       Nedostatok takejto metódy rieši veľmi jednoduché zapojenie zo šuplíkových zásob. Nie je to nič iné, ako katalógové zapojenie stabilizátora MA7805, ktorý už má v sebe zabudovanú tepelnú poistku aj poistku proti skratu na výstupe. Zapojenie zabezpečuje, aby pripojeným obvodom (v našom prípade akupackom) tiekol vždy konštantný prúd. Deje sa tak nezávisle od veľkosti vstupného napätia aj od veľkosti napätia práve nabíjaného akupacku. Jedinou podmienkou, ktorú treba dodržať je to, že vstupné napätie U musí byť aspoň o 2V vyššie, ako je napätie akupacku. Je možné teda použiť na nabíjanie adaptér, ktorý sa určite doma nájde ku vŕtačke, vysávaču alebo inému prístroju a nie je potrebná drahá profesionálna nabíjačka. Tá moja stála teda dosť, ale akupacky formovať nevie.

       V zapojení je použitý aj prepínač vypilovaný zo starej dosky elektroniky z vadnej CD ROM. Lupienkovou pílkou to trvá pár okamihov. Prepínač používam na zmenu nabíjacieho prúdu - podľa toho, ktorú vetvu (vetvy) na ňom prepojím. Každý akupack má inú kapacitu a dané zapojenie umožňuje nastaviť 8 prúdových hodnôt.

       Použité odpory treba dimenzovať aspoň na 0,5W, ich hodnota nie je kritická. Keramický kondenzátor na vstupe zabraňuje rozkmitaniu. Samotný stabilizátor je chladený kúskom plechu, zahrieva sa v závislosti od rozdielu vstupného a výstupného napätia. Čím je tento rozdiel väčší, tým väčšia výkonová strata na ňom vzniká. Preto je dobré nenapájať tento obvod príliš vysokým vstupným napätím. Úplne stačí napätie akupacku + 2V.

       Týmto zdrojom som si zvykol okrem formovania nových akupackov aj nabíjať akékoľvek Ni-xx akumulátory, samozrejme keď sa neponáhľam. Prijímačové, vysielačové aj pohonné. Po desiatich hodinách mám istotu, že sú kvalitne dobité. Stačí nastaviť prúd podľa desatiny kapacity akupacku a potom iba natiahnuť budík kôli odstopovaniu 10 hodín nabíjania. Pritom je istota, že akupack dostane náboj rovnajúci sa presne jeho kapacite.

Schéma samotného prúdového zdroja:

schema

Technické prevedenie môže vyzerať napríklad takto:

picture1

picture2

picture3

Created by Mephisto, III.2007