carindicator        Zo štatistík návštevnosti rubriky Tipy a triky som zistil, že dosť ľudí hľadá na Internete zapojenie indikátora napätia olovených akumulátorov. Týmito akumulátormi si väčšinou nabíjame batérie našich modelov v teréne.

        Olovený akumulátor má veľmi tvrdú charakteristiku. Jeho napätie sa dlho drží na nominálnych 12V. Kritických je 10,8V, čomu zodpovedá napätie 1,8V na článok. Prekročením tohoto napätia pod 1,8V na článok už má za následok nevratný chemický proces, podstatnú stratu kapacity a zväčšenie vnútorného odporu akumulátora.

       Základ zapojenia tvorí okienkový diskriminátor, rozoznávajúci dve prahové hodnoty napätia. Operačné zosilňovače sú zapojené ako komparátory a porovnávajú momentálne napätia na svojich vstupoch s referenčným napätím, ktoré vytvára Zenerova dióda 5,6V. Na výstupoch operačných zosilňovačov je buď nízke napätie (asi 2V), alebo vyššie napätie (takmer hodnota napájacieho napätia). Tieto napäťové úrovne rozsvecujú indikačné LED diódy. Zenerova dióda 3V je použitá preto, aby červená LED dióda nesvietila, keď je na výstupe 1 operačného zosilňovača nízka úroveň napätia. (LED diódy sa rozsvecujú asi pri 1,5V)

       Aby zapojenie správne fungovalo, je potrebné ho nastaviť. Indikátor pripojíme na regulovateľný zdroj napätia. Nastavíme na ňom napätie 14V a pomaly ho začneme znižovať. Bude svietiť žltá LED. Horný trimer nastavíme tak, aby žltá zhasla a rozvietila sa zelená práve pri napájacom napätí 12V. Napätie ďalej znižujeme a spodný trimer nastavíme tak, aby zelená LED zhasla a rosvietila sa červená LED dióda pri napájacom napätí 11V. Nenastavujeme teda 10,8V, lebo potom sa môže stať, že už nenaštartujeme svoje auto. Preto 11V.

       Takže akumulátor používame na nabíjanie svojich bateriek iba do vtedy, kým svieti zelená LED dióda. Tesne po vypnutí motora môže svietiť aj žltá LED, pri nabíjaní z alternátora dosahuje napätie akumulátora asi 14,5V. Ak svieti červená, články sú blízko kritického napätia a akumulátor je potrebné nabiť.

Schéma zapojenia:

carindicator